Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Aktywny i świadomy senior

Od dnia 1 kwietnia 2018r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach rozpoczął realizację projektu:

„Aktywny i świadomy senior w Gminie Szaflary”

Projekt skierowany jest do osób w wieku 60+ z terenu Gminy Szaflary.

Działania realizowane w projekcie:

– bezpłatne porady prawne,

– bezpłatne konsultacje psychologiczne,

– zajęcia z zakresu pierwszej pomocy,

– wyjazd kulturalno – rekreacyjny,

– spotkanie integracyjne z okazji Dnia Seniora,

– spotkanie na temat realnych i potencjalnych zagrożeń jakie mogą spotkać seniorów w codziennym życiu , w tym związanych z oszustwami metodą „ na wnuczka”, „ krewnego”, „funkcjonariusza”

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

e-mail: gops@szaflary.pl , tel.: 18 26 123 29

Informacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach pok. nr 3.

Projekt socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach pod nazwą: „Aktywny i świadomy senior w Gminie Szaflary” jest dofinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego.

Promujemy: