Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach:

http://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Skargi,+wnioski,+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=gopsszaflary

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach:
W celu złożenia wniosku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach:

  1. Przekazanie dokumentu poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
  2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Ośrodka (pon-piąt 7.30-15.30) do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczącego się w pokoju nr 3 przy ul. Zakopiańskiej 18 w Szaflarach na następujących nośnikach danych:

a. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
b. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.
  2. Akceptowalne formaty załączników to:

a. DOC, RTF
b. XLS
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG
f. PDF
g. ZIP

  1. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
  2. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Promujemy: