Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY – ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO

Kategoria: ,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż zmienia się kwota kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2023/2024, który rozpoczyna się od dnia 01 października 2023 r.
Nowe kryterium wynosi 1 209,00 zł.
Przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązuje również tzw. mechanizm “złotówka za złotówkę”.

Informujemy, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego można składać:
– od 1 lipca w formie elektronicznej,
– od 1 sierpnia w formie papierowej.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach ul. Zakopiańska 18 telefonicznie pod numerem 18 26 12 328.
Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/kryteria-dochodowe

Promujemy: