Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Informacja dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referent w dziale „Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego”

Kategoria: ,

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach

informuje, ze w wyniku ogłoszonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczne w Szaflarach
Referent w dziale „Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego”

aplikacje złożyła jedna osoba.

Po dokonaniu przez Komisję Konkursową wstępnej analizy i oceny pod względem formalnym dokumentów złożonych przez kandydatkę na wyżej wymienione stanowisko pracy. Informujemy, że spełniła wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze i zakwalifikowała się do następnego etapu naboru:

  1. Katarzyna Jachymiak– zam. Krauszów

Szaflary, dnia 25 października 2022 roku


Ogłoszenie o naborze: link

Promujemy: