Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Informacja dotycząca nowych wniosków – 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie obywatela Ukrainy

Kategoria: ,

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że 23 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw 2023 r. poz. 1684 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 22 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

W związku z powyższym obowiązuje nowy wzór wniosku:

 

Promujemy: