Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Informacja o wypłaconych świadczeniach pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Szaflary

Kategoria: ,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że realizując zapisy ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłaca świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Szaflary, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Do dnia 25.05.2022r. po otrzymaniu zapotrzebowanych środków z Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wypłacono kwotę 104.840,00 zł dla 15 mieszkańców Gminy Szaflary, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie na terenie Gminy Szaflary dla 73 obywateli Ukrainy. Dalsze wypłaty świadczeń nastąpią po otrzymaniu środków z  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Promujemy: