Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Informacje o dodatku osłonowym

Kategoria: ,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że realizując zapisy ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym, do dnia dzisiejszego, tj. 23-06-2022r. wypłacił dodatki osłonowe dla mieszkańców Gminy Szaflary, na łączną kwotę 602.152,37 zł.

Ponadto, informujemy, że nadal mieszkańcy Gminy Szaflary mogą składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach ul. Zakopiańska 18  w następujący sposób:

  • w wersji papierowej składając wniosek bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach w  godzinach pracy Ośrodka, tj.: od pon. od 08:00 do 17:00, wt. – pt. od 8:00 do 15:00 lub przesyłając go na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach za pośrednictwem operatora pocztowego.
  • elektronicznej (wymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego, bezpłatnego profilu zaufanego lub e-Dowodu) na adres skrytka:/gopsszaflary/SkrytkaESP

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego można składać w terminie do dnia 31-10-2022r.

W przypadku wniosku złożonego do dnia 31-07-2022r. wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu  jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w 2020 roku. W przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2022r. do dnia 31-10-2022r. wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w 2021 roku.

Promujemy: