Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Ogłoszenia urzędowe

Publikacja:26 maja 2022, Kategoria: ,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że realizując zapisy ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłaca świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Szaflary, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.  

Publikacja:3 stycznia 2022, Kategoria: ,

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, nr i nazwa projektu: RPMP.09.02.01-12-0177/18 pn. „Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Promujemy: