Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Wiadomości

Publikacja:24 czerwca 2022, Kategoria: ,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że realizując zapisy ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym, do dnia dzisiejszego, tj. 23-06-2022r. wypłacił dodatki osłonowe dla mieszkańców Gminy Szaflary, na łączną kwotę 602.152,37 zł.

Promujemy: