Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Aktualności

Publikacja:15 października 2021, Kategoria: ,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787), przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Gminy Szaflary, którego realizacja planowana jest od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.

Publikacja:15 października 2021, Kategoria: ,

Gminny Ośrodek Pomocy w Szaflarach, informuje o możliwości składania wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz. U. z 2020 poz. 1787), przeprowadzając diagnozę potrzeb w środowisku Gminy Szaflary. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 roku.

Publikacja:13 września 2021, Kategoria: ,

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Publikacja:30 lipca 2021, Kategoria: ,

Dwanaście Seniorek z gminy Szaflary w ramach projektu socjalnego „Aktywny i świadomy Senior w Gminie Szaflary IV” w dniach 26-27.08.2021r. wzieły udział w warsztatach ziołolecznictwa i kosmetyki naturalnej. Zajęcia przeprowadziła pani Adriana Sadkiewicz właścicielka firmy LILI GARDEN.

Promujemy: