Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Aktualności

Publikacja:10 marca 2022, Kategoria: ,

Skarb Państwa – Wojewoda Małopolski przyznał w 2022 r. Gminie Szaflary środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 66.800 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) w ramach wsparcia finansowego zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Publikacja:4 marca 2022, Kategoria: ,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że w przypadku gdy wnioskodawca złożył wniosek o dodatek osłonowy do dnia 31.01.2022 r., a nie wskazał we wniosku adresu poczty elektronicznej, informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odbierać od dnia 31.03.2022 r. w siedzibie Ośrodka (Dział Wychowawczych ).

Publikacja:23 lutego 2022, Kategoria: ,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Promujemy: