Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Ogłoszenia urzędowe

Publikacja:26 maja 2022, Kategoria: ,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że realizując zapisy ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłaca świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Szaflary, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.  

Promujemy: