Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Wiadomości

Publikacja:4 marca 2022, Kategoria: ,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że w przypadku gdy wnioskodawca złożył wniosek o dodatek osłonowy do dnia 31.01.2022 r., a nie wskazał we wniosku adresu poczty elektronicznej, informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odbierać od dnia 31.03.2022 r. w siedzibie Ośrodka (Dział Wychowawczych ).

Publikacja:23 lutego 2022, Kategoria: ,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Publikacja:18 stycznia 2022, Kategoria: ,

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również z realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o który mowa w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, co czyni asystenta rodziny ważnym ogniwem wsparcia rodzin.

Promujemy: