Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Wiadomości

Publikacja:3 stycznia 2022, Kategoria: ,

Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, nr i nazwa projektu: RPMP.09.02.01-12-0177/18 pn. „Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Szaflary” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Promujemy: