Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Komunikat w sprawie możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego oraz terminach wypłaty tego świadczenia.

Kategoria: ,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że w przypadku gdy wnioskodawca złożył wniosek o dodatek osłonowy do dnia 31.01.2022 r., a nie wskazał we wniosku adresu poczty elektronicznej, informacje o przyznaniu dodatku osłonowego będzie można odbierać od dnia 31.03.2022 r. w siedzibie Ośrodka (Dział Wychowawczych ).

UWAGA !!!

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Jednocześnie informuje się, że dla wniosków złożonych do 31.01.2022 r. wypłata I raty dodatku osłonowego będzie realizowana:

  • w kasie Urzędu Gminy Szaflary zgodnie ze wskazaniem tej formy we wniosku w terminie: do dnia 31.03.2022 r. (w przypadku osób, które wnioskowały o przekazanie świadczenia w takiej formie).
  • przelewem na wskazane we wniosku konto bankowe w terminie: do dnia 31.03.2022 r. (w przypadku osób, które wnioskowały o przekazanie świadczenia w takiej formie).

Promujemy: