Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w nowym okresie zasiłkowym 2024/2025

Kategoria: ,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach uprzejmie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2024/2025 będzie można składać:

  • od dnia 1 lipca 2024 r. – wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Portalu Informacyjno – Usługowego Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/, elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, platformy usług elektronicznych PUE ZUS, bankowość elektroniczną;
  • od dnia 1 sierpnia 2024 r. – w formie tradycyjnej – papierowej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach , ul. Zakopiańska18 – Dział Świadczeń Rodzinnych

Termin ustalenia prawa do świadczenia oraz jego wypłaty uzależniony jest od momentu złożenia wniosku. Poniżej szczegółowe terminy:

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami Wypłata świadczenia

 ŚWIADCZENIA RODZINNE

od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. do 30 listopada 2024 r.
od 1 września 2024 r. do 31 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
od 1 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. do 28 lutego 2025 r.

 ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO 

od 1 lipca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r. do 31 października 2024 r.
od 1 września  2024  r. do 30 września 2024 r. do 30 listopada 2024 r.
od 1 października 2024 r. do 31 października 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.
od 1 listopada  2024  r. do 30 listopada 2024 r. do 31 stycznia 2025 r.
od 1 grudnia  2024 r. do 31 stycznia 2025 r. do 28 lutego 2025 r.

 

Świadczenia rodzinne uzależnione są od dochodu. Świadczenie w pełnej wysokości przysługuje w sytuacji gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 764,00 zł. Przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego obowiązuje tzw. mechanizm “złotówka za złotówkę”.

Szczegółowe informacje na temat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, składania wniosków oraz wymaganych dokumentów, można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach, Dział Świadczeń Rodzinnych oraz pod numerem telefonu: 18 26 123 28

Promujemy: