Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Kontakt i Kadra

Godziny otwarcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach:
poniedziałek: 8.00 – 17.00
od wtorku do czwartku: 8.00 – 16.00
piątek: 8.00 – 15.00

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach – Helena Gach
pok. nr. 1.5.1
tel. 18-26-123-29
email: gops@szaflary.pl

Kierownik Placówek Wsparcia Dziennego – Katarzyna Sowa
pok. nr. 1.5
tel. 18-26-123-26

Pracownicy socjalni:
Anna Kalata
Bożena Bobak
pok. nr 1.7
tel. 18-26-123-26

Pracownicy Socjalni:
Andrzej Serafin
Anna Dzięciołowska
pok. nr. 1.8
tel. 18- 26-123-39

Asystent rodziny:
Agnieszka Tylka
pok. nr. 1.8
tel. 18- 26-123-39

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Anna Kalata
pok. nr. 1.7
tel. 18-26-123-26

Świadczenia rodzinne
Anna Floryn
Magdalena Urbaniak
pok. nr 1.6
tel. 18-26-123-28

Świadczenia wychowawcze i fundusz alimentacyjny
Anna Floryn
Emilia Piekarz
pok. nr. 1.6
tel. 18-26-123-28

Promujemy: