Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Małopolski Tele-Anioł

Zapraszamy do projektu „Małopolski Tele-Anioł”

Projekt Małopolski Tele-Anioł jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Termin realizacji projektu: 01.02.2018 r. – 31.01.2021 r.

Województwo Małopolskie realizuje projekt w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach w godzinach pracy Ośrodka. Poniedziałek 8.00 – 17.00, Wtorek – Czwartek 8.00 – 16.00, Piątek 8.00 – 15.00. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy Szaflary, pok. nr 3. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem dostępne są pod adresem:
https://www.malopolska.pl/teleaniol

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Promujemy: