Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Nabór na pracowników socjalnych, doradców zawodowych i psychologów – orzeczników, członków Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Kategoria: ,

Uprzejmie informujemy, że Wojewoda Małopolski poszukuje kandydatów na stanowiska pracownika socjalnego, doradcy zawodowego i psychologa, zainteresowanych pracą w roli orzeczników, członków Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnoprawności.
W załączniku ogłoszenie o naborze oraz informacje o zadaniach pracownika socjalnego, doradcy zawodowego i psychologa, członków zespołu.
Jednocześnie informujemy, że od 1 stycznia 2024 r. wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności będą również realizowały nowe zadanie, polegające na wydawaniu decyzji ustalających poziom potrzeby wsparcia, wprowadzone ustawą z 7 lipca 2023 r.
o świadczeniu wspierającym (Dz.U. z 2023 r., poz. 1429). Ustalenia poziomu potrzeby wsparcia będą dokonywać w szczególności ww. specjaliści, stąd Wojewoda Małopolski będzie również poszukiwał kandydatów zainteresowanych pracą w roli orzeczników w tym zakresie.

Osoby zainteresowane realizowaniem tego zadania proszone są o kontakt z Wojewódzkim Zespołem ds. Orzekania o Niepełnosprawności pod numerem telefonu: (12) 3921398 lub (12) 3921376.

Załączniki: ogłoszenie o naborze oraz informacja o zadaniach pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, psychologa.

 

Promujemy: