Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Przemoc w rodzinie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje – w ramach Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Szaflary  działa Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Informacji dotyczących zapobiegania przemocy w rodzinie można uzyskać:

Codziennie w godzinach od 8.00 – 15.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach, ul Zakopiańska 18, tel. (18) 26-123-39.

W  Punkcie Konsultacyjnym można skorzystać z bezpłatnego  poradnictwa psychologicznego z zakresu problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Psycholog przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 13.30-15.30 (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).

Do pobrania

Promujemy: