Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Baza telefonów – Niebieska linia

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” działające na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  rozszerzyło swoją działalność.

Aktualny numer Pogotowia „Niebieska Linia”  to  800-12-00-02. Osoby doznające przemocy oraz świadkowie przemocy mogą korzystać z pomocy konsultantów „Niebieskiej Linii” bezpłatnie i przez całą dobę.

Oferta Pogotowia „Niebieska Linia” obejmuje m in.:

  • konsultacje w jęz. angielskim – poniedziałki, godz. 18.00 – 22.00,
  • konsultacje w jęz. rosyjskim – wtorki, godz. 18.00-22.00,
  • konsultacje z wykorzystaniem komunikatora Skype także dla osób posługujących się jęz. migowym (pogotowie.niebieska.linia) – poniedziałki, godz. 13.00-15.00.

Poniżej znajduje się Baza Ważnych Numerów Telefonu Dla Osób Doznających Przemocy w Rodzinie.

  • Policja – tel. alarmowy 112;
  • Telefon Zaufania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach – 533772439 czynny całą dobę;
  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – tel. 18 26 123 39, mail: gops@szaflary.pl
  • Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie – tel.18 26 123 29
  • Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży – tel. 116-111 – czynny całą dobę;

Promujemy: