Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP.

Kategoria: ,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że można składać wnioski o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy , które przyjmowane są Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach

  • w poniedziałek w godzinach od 08:00 do 16:00
  • od wtorku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach, informuje że zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583), każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni (przy czym, w szczególnych przypadkach, za zgodą wojewody, czas ten może być wydłużony). Oznacza to , że podmioty i osoby fizyczne, goszczące u siebie Ukraińców muszą najpierw ponieść koszty, aby następnie otrzymać zwrot pieniędzy.

Dzienna kwota za zakwaterowanie i wyżywienie osobie – obywatelowi Ukrainy, która przekroczyła granicę po 24 lutym 2022r., została ustalona na poziomie 40 zł. Świadczenia o których mowa będą wypłacane „z dołu”.

Więcej informacji pod numerem telefonu 18 26 123 29.

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego można pobrać z załącznika poniżej:

 

 

Promujemy: