Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Najbliższe Instytucje oferujące pomoc:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach ul. Zakopiańska 18,

tel. 18 261 23 29

 • zasiłki, praca socjalna, usługi opiekuńcze
 • świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze,

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szaflarach, ul. Zakopiańska 18 / Punkt Konsultacyjny w Szaflarach, ul. Kościelna 1

 • poradnictwo specjalistyczne – prawne, psychologiczne i rodzinne,
 • Darmowe Poradnictwo Prawne: Nowy Targ ul. Bulwarowa 9,

Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, ul. Szpitalna 14,

 • Oddział Ginekologiczno – Położniczy tel. 18 263 33 00, 18 263 33 06, 18 263 33 04
 • Oddział Noworodków i Wcześniaków, tel. 18 263 33 20, 18 263 33 33
  • Poradnia Patologii Noworodka, tel. 459 599 111
  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Targu
   Królowej Jadwigi 1, 34-400 Nowy Targ,
   www.poradnia-nt.nowotarski.pl,  ePUAP: PPP_NT/SkrytkaESP   
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu\
  Szaflarska 39, 34-400 Nowy Targ
  tel.(18) 26 40 807
  tel./fax.(18) 26 64 207
  e-mail:pcpr@nowotarski.pl,

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 • udzielanie pomocy rodzinie, w której wystąpiło zjawisko przemocy,

Samodzielny Publiczny Gminny Ośrodek Zdrowia w Szaflarach

Władysława Orkana 37c, 34-424 Szaflary
tel. 18 275 47 76,

Środowiskowy Dom Samopomocy „Chatka”

Podtatrzańska 47A, 34-400 Nowy Targ
tel. +48 508 905 300
e-mail: sds.nowytarg@psoni.info

Podstawa prawna

 • Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016r.
 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.( Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, 2369, z 2021 r. poz. 794, 803.)

 

Do pobrania

Promujemy: