Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Szkoła dla Rodziców

Kategoria: , ,

SZKOŁA DLA RODZICÓW
Doskonaląca umiejętności i kompetencje wychowawcze

TERMIN: CZWARTKI godz: 16:30 27.10.2022r. – 29.12.2022r.

TEMATYKA SPOTKAŃ:

  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń wobec dziecka
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
  • aktywne, wspierające słuchanie
  • motywowanie dziecka do współdziałania
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dzieci
  • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole
  • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka

MIEJSCE: Punkt Konsultacyjny, na Plebani Parafii św. Andrzeja w Szaflarach, ul. Kościelna 1, Szaflary

Więcej informacji na stronie www.gops.szaflary.pl oraz pod numerem tel. 18 26 123 39

Promujemy: