Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Termin wydawania żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023

Kategoria: ,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że został wyznaczony termin dostawy żywności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023.

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) to jeden z programów krajowych, które są realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus zgodnie z Umową Partnerstwa na lata 2021-2027. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca.

Organizacją partnerską dostarczającą żywność dla mieszkańców Gminy Szaflary jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Termin dostawy żywności:

 termin 03.07.2024 r. 

Pracownicy socjalni będą się kontaktować z osobami zakwalifikowanymi do odbioru produktów żywnościowych, wyznaczając godzinę przybycia. Artykuły żywnościowe będą wydawane w budynku: Remiza OSP w Szaflarach ul. Augustyna Suskiego 82, 34-424 Szaflary.

Ważne !!

Ponadto informujemy o konieczności zabrania ze sobą: m.in. dowodu osobistego, upoważnienia w przypadku braku możliwości osobistego zgłoszenia się po wydawaną żywność, torby, reklamówki, które ułatwią zabranie przyznanej pomocy żywnościowej.

Obowiązujący przydział roczny na osobę w Podprogramie 2023 artykułów spożywczych:

Artykuły warzywne i owocowe

 • groszek z marchewką 4 szt. (1,6 kg)
 • dżem truskawkowy 4 szt. (1,2 kg)

Artykuły skrobiowe

 • makaron jajeczny świderki 5 szt. (2,5 kg)
 • mąka pszenna 4 szt. (4 kg)
 • kasza jęczmienna 3 szt. (1,5 kg)
 • płatki owsiane 2 szt. (1 kg)
 • herbatniki maślane 3 szt. (0,6 kg)
 • kawa zbożowa rozpuszczalna 2 szt. (0,4 kg)

Artykuły mleczne

 • mleko UHT 6 szt. (6 l)
 • ser podpuszczkowy dojrzewający 3 szt. (1,2 kg)

Artykuły mięsne

 • szynka wieprzowa mielona 4 szt. (1,2 kg)
 • szynka drobiowa 4 szt. (1,2 kg)
 • pasztet wieprzowy 3 szt. (0,48 kg)
 • szprot w oleju 4 szt. (0,68 kg)

Cukier

 • cukier biały 4 szt. (4 kg)

Tłuszcze

 • olej rzepakowy 4 szt. (4 l)

Dania gotowe

 • fasolka po bretońsku 3 szt. (1,5 kg)

 

Zestaw 17 artykułów spożywczych na Podprogram 2023 określony jest dla jednego odbiorcy końcowego, zarówno dla osoby samotnie gospodarującej jak i osoby w rodzinie.

Pomocą żywnościową w Programie mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, których dochód nie przekracza:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 2056,40 zł,
 • w przypadku rodziny – 1590,00 zł na jednego członka rodziny.

Jednocześnie informujemy, że w ramach trwania Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 tj. do października 2024 r., każdy uprawniony do skorzystania z powyższej pomocy może na bieżąco zgłaszać się do tut. Ośrodka, celem złożenia skierowania, które wydawane jest na podstawie oświadczenia o uzyskiwanych dochodach zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r poz. 901 ze.zm.). Po weryfikacji dochodu, pracownik socjalny przekaże informacje o posiadanym uprawnieniu do otrzymania pomocy żywnościowej zakwalifikowanym osobom, będące podstawą do otrzymania żywności.

Za kwalifikowanie do udziału w Programie Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023 odpowiedzialny jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

Nowe obowiązujące druki skierowań do uzyskania pomocy żywnościowej w ramach Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) Podprogram 2023 można uzyskać w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Szaflarach  ul. Zakopiańska 34-424 Szaflary, tel. 18 26 123 26 oraz 26 123 39,  lub pobrać:

Wzór skierowania PL

Wzór skierowania UK

Więcej informacji:

Podprogram 2023 – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Promujemy: