Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Wniosek w wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Kategoria: ,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że od dnia 21 września 2022 r. wnioski o dodatek dla gospodarstwa domowego z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła można będzie pobrać:

  • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach  ul. Zakopiańska 18, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GOPS
  • ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wzór do pobrania poniżej

Wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać:

  • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach ul. Zakopiańska 18, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy GOPS,
  • wrzucając do urny podawczej na wnioski o dodatek dla gospodarstw domowych w siedzibie Urzędu Gminy  (dziennik podawczy),
  • za pomocą poczty tradycyjnej,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z2020 r. poz. 344): ePUAP oraz przesłane drogą e-mailową na adres e-mail: gops@szaflary.pl

W celu usprawnienia pracy i obsługi wnioskodawców, przyjmowane będą wyłącznie kompletne wnioski – zwracamy się z prośbą o samodzielne wypełnienie wniosku.

Przy składaniu wniosku prosimy podać numer konta bankowego, co przyśpieszy wypłatę świadczenia.

Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

  • 3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,
  • 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa dodatek przyznawany będzie temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do właściwej dla zamieszkania gminie. Gmina będzie miała z kolei 30 dni na jego wypłatę.

Dodatkowe informacje pod numerami telefonów: 18 26 123 29 lub 18 26 123 26 oraz 18 26 123 28

Promujemy: