Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Zgłoszenia w sprawie bazy noclegowej dla uchodźców z Ukrainy

Kategoria: ,

Małopolski Urząd Wojewódzki informuje o możliwości zgłaszania podmiotów prywatnych, jak również osób indywidualnych, oferujących miejsca w swoich nieruchomościach, hotelach itp., z których mogliby skorzystać Ukraińcy szukający w naszym województwie schronienia.

Wszystkie zgłoszenia należy kierować na adres: ukraina@muw.pl

W zgłoszeniach należy podawać:
– dokładną lokalizację,
– liczbę miejsc w danym obiekcie wraz z liczbą osób, które mogą zostać przyjęte w tym miejscu,
– koszty,
– termin, od którego wskazana liczba miejsc będzie dostępna,
– czas, na jaki możliwe jest wykorzystanie danego obiektu na wskazane cele,
– informację o możliwości wyżywienia w danym obiekcie z uwzględnieniem ciepłych posiłków,
– osobę koordynującą z ramienia danego podmiotu i jej dane kontaktowe.

Źródło: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=13757

Promujemy: