Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

ZUS w weekend otwarty dla obywateli Ukrainy.

Kategoria: ,

Plakat informacyjny

W najbliższy weekend 26 i 27 marca 2022 r. od godz. 9:00 do 15:00 Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje specjalną akcję „Weekend dla Ukrainy”.

W sobotę i niedzielę  nasze placówki w Nowym Sączu, Gorlicach, Limanowej, Nowym Targu i Zakopanem będą otwarte dla obywateli Ukrainy.

Wniosek o świadczenie wychowawcze 500+ (SW-U) na dziecko, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi po 23 lutego 2022 r.  będzie można składać elektronicznie już od soboty 26 marca 2022 r.

W naszych placówkach pracownicy ZUS założą profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) i pomogą złożyć wniosek o świadczenie 500+.

➡ WAŻNE !!!  Aby złożyć wniosek są potrzebne:

 • dokument tożsamości/paszport
 • nadany w Polsce numer identyfikacyjny PESEL rodzica/opiekuna oraz dziecka,
 • adres e-mail,
 • polski numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego w Polsce,
 • orzeczenie polskiego sądu, jeśli jesteś opiekunem tymczasowym,
 • dokument potwierdzający, że sprawujesz pieczę zastępczą nad dzieckiem, jeśli masz taką sytuację.

➡ Elektroniczny wniosek o świadczenie na PUE ZUS może złożyć osoba, która:

 • jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
 • legalnie przebywa w Polsce,
 • jest rodzicem lub opiekunem tymczasowym oraz ma pod opieką dziecko, które ma ukraińskie obywatelstwo i w związku z działaniami wojennymi przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r.,
 • jest rodzicem lub opiekunem tymczasowym oraz ma pod opieką dziecko urodzone w Polsce przez matkę z ukraińskim obywatelstwem, której pobyt w Polsce jest legalny.

➡ Świadczenie 500+ przysługuje uchodźcom z Ukrainy tylko w czasie, kiedy przebywają w Polsce.

➡ Informacje telefoniczne o wsparciu finansowym 500+:

 • Infolinia w języku ukraińskim jest dostępna w dni robocze – od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem 22-444-02-55 (opłata według stawek operatorów).

Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można również przesyłać e-mailem na adres UA@zus.pl .

 • Konsultanci infolinii udzielają informacji:
 • o rodzajach świadczeń rodzinnych przyznawanych i wypłacanych przez ZUS,
 • jak wypełnić i wysłać wniosek,
 • jak zarejestrować profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Te informacje są również publikowane w języku ukraińskim na stronie internetowej ZUS www.zus.pl

➡ Wykaz placówek ZUS:

Nowy Sącz

ZUS Oddział w Nowym Sączu, Sienkiewicza  77

Gorlice

Inspektorat ZUS w Gorlicach, Jagiełły 14

Limanowa

Inspektorat ZUS w Limanowej, Józefa Marka 21

Nowy Targ

Inspektorat ZUS w Nowym Targu, Królowej Jadwigi 10

Zakopane

Biuro Terenowe w Zakopanem, Gimnazjalna 8

Do pobrania

Promujemy: