Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Aktualizacja wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Kategoria: ,

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że 01 marca 2024 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 28 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

W związku z powyższym obowiązuje nowy wzór wniosku:

Do pobrania

Promujemy: