Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Informacja o wypłaconym jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla obywateli Ukrainy

Kategoria: ,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach informuje, że realizując zapisy ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłaca jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy przebywający na terenie Gminy Szaflary.

Do dnia 25.05.2022r. po otrzymaniu środków z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wypłacono kwotę 65.400,00 zł dla 218 obywateli Ukrainy. Dalsze wypłaty świadczeń nastąpią po otrzymaniu środków z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Promujemy: