Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

PODSUMOWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA, PODPROGRAMU 2021

Kategoria: ,

PODSUMOWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA, PODPROGRAMU 2021

Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków).

Program jest współfinansowany  z Europejskiego Funduszu Pomocy dla najbardziej potrzebujących.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach w ramach Programu  Operacyjnego  Pomoc Żywnościowa 2014-2020 realizowanego w Podprogramie 2021 dystrybuował  żywność wśród osób najbardziej potrzebujących na terenie Gminy Szaflary.

Poniższa tabela przedstawia  liczbę rodzin oraz osób , które otrzymały ww. wsparcie  oraz ilość wydanej żywności  w 2022r. w ramach ww. Programu.

Liczba rodzin Liczba osób Liczba paczek Ilość żywności 
155 507 507 10.73 tony

Z uwagi na duże zapotrzebowanie na tą formę pomocy, Gmina Szaflary planuje kontynuować realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, Podprogramu 2021 Plus.

Promujemy: