Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Preferencyjna sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych

Kategoria: ,

Szanowni mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, iż Gmina Szaflary rozpoczyna dystrybucję węgla dla naszych mieszkańców. Wójt Gminy Szaflary podpisał stosowne umowy z Polską kopalnią Węglokoks Kraj w Piekarach Śląskich, z której pochodzi węgiel. Nadmienić należy, że węgiel nie jest importowany i pochodzi z tej właśnie kopalni. Węgiel jest bardzo dobrej jakości i nie ma żadnych problemów ze spaleniem. Gmina będzie dystrybuować węgiel w sortymentach: kostka, orzech oraz ekogroszek „Skarbek”.

W celu ułatwienia mieszkańcom odbioru węgla z najbliższego składu opałowego  została podpisana umowa z lokalną Firmą Kal-Trans, której właścicielem jest Pan Paweł Kalata oś. Nowe w Szaflarach, która zajmować będzie się transportem węgla z kopalni oraz wydawaniem go mieszkańcom. Zależało nam aby mieszkańcy mieli jak najbliżej i nie ponosili zwiększonych kosztów za transport, dlatego też odbiór węgla będzie odbywał się w Szaflarach os. Nowe na placu u Państwa Kalaty. Transport węgla do gospodarstwa domowego leży po stronie odbierającego.

Cena węgla wynosi 1850 zł za tonę. Na cenę tą składa się zakup węgla z kopalni w wysokości 1500 zł za tonę oraz transport węgla z kopalni wraz z wydawaniem go mieszkańcom oraz pozostałe koszty takie jak ubytki przy transporcie oraz podatek VAT.

Zamówienie węgla zostało złożone do kopalni i w tym tygodniu pierwszy transport 75 ton węgla dotarł już do gminy. Od czwartku węgiel będzie na bieżąco wydawany mieszkańcom. Kolejne transporty węgla są umawiane systematycznie zgodnie z możliwościami kopalni.

Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców, którzy złożyli stosowne wnioski o cierpliwość i oczekiwanie na kontakt telefoniczny ze strony Urzędu Gminy w celu ustalenia szczegółów płatności i odbioru. Pracownicy będą kontaktować się zgodnie z kolejnością składania wniosków.

Promujemy: