Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

ZAPROSZENIE Nr 3/2022/PWD do złożenia oferty na realizację zajęć sportowo-rekreacyjno-ruchowych dla dzieci i rodziców z Gminy Szaflary – uczestników wsparcia w Placówkach Wsparcia Dziennego

Kategoria: ,

Do pobrania

Promujemy: