Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Wiadomości

Publikacja:15 października 2021, Kategoria: ,

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szaflarach w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem pn. „Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787), przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku Gminy Szaflary, którego realizacja planowana jest od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku.

Publikacja:15 października 2021, Kategoria: ,

Gminny Ośrodek Pomocy w Szaflarach, informuje o możliwości składania wniosków w ramach programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (Dz. U. z 2020 poz. 1787), przeprowadzając diagnozę potrzeb w środowisku Gminy Szaflary. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2022 r do 31 grudnia 2022 roku.

Promujemy: