Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Aktualności

Publikacja:27 kwietnia 2023, Kategoria: ,

Gminny Ośrodek Pomocy połecznej w Szaflarach, informuje o realizacji w 2023 roku programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Promujemy: