Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Szaflarach

Aktualności

Publikacja:13 września 2021, Kategoria: ,

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Publikacja:30 lipca 2021, Kategoria: ,

Dwanaście Seniorek z gminy Szaflary w ramach projektu socjalnego „Aktywny i świadomy Senior w Gminie Szaflary IV” w dniach 26-27.08.2021r. wzieły udział w warsztatach ziołolecznictwa i kosmetyki naturalnej. Zajęcia przeprowadziła pani Adriana Sadkiewicz właścicielka firmy LILI GARDEN.

Publikacja:12 lipca 2021, Kategoria: ,

Gmina Szaflary otrzymała dotację celową budżetu państwa w ramach dofinansowania zadania własnego polegającej na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej na podstawie umowy Nr 150/OPS/2021 zawartej z Wojewodą Małopolskim z dnia 02.03.2021r. w kwocie 73.490 zł. Zadanie realizowane jest w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Promujemy: